NORMAS DE PRÉSTAMO

PRÉSTAMO

É posible tomar ebooks en préstamo independentemente do número de exemplares en préstamo noutros soportes na Biblioteca da Diputación Provincial de A Coruña

 • Pode tomar en préstamo ata un máximo de dous ebooks de forma simultánea.

 • O prazo de préstamo será de 21 días, sin posibilidade de renovación.

 

DEVOLUCIÓN

 • Unha vez finalizado o prazo de préstamo, o ebook deixará de ser accesible dende os seus dispositivos.
  Non poderá volver tomar en préstamo o mesmo título ata que transcorran 48 horas dende a devolución.
  É posible devolver préstamos antes da data prevista sempre que:

  • Non descargase o ebook mediante Adobe Digital Editions.

  • Non efectuase máis de dúas devolucións anticipadas nos últimos 21 días.        

RESERVA

Se o título do seu interese está prestado, poderá reservalo para gozar del cando estea dispoñible:

 • Seguirase orde de petición para as reservas.

 • É posible reservar ata un máximo de dous ebooks de forma simultánea.

 • Os ebooks admitirán un máximo de cinco reservas por exemplar.

 • No momento en que o ebook estea dispoñible e lle corresponda por orde de petición, recibirá unha mensaxe de correo electrónico cun enlace para confirmar o préstamo: Por favor, comprobe a súa caixa de correo electrónico non desexado e a configuración de filtrado deste, xa que os avisos de reserva poderían ser tratados erroneamente como correo non desexado e, a consecuencia del, podería perder a súa reserva.

  • Disporá de 48 horas para confirmar o préstamo, transcorridas as cales sen confirmar o préstamo, a reserva pasará automaticamente ao seguinte lector en espera.

  • En caso de que no momento de activarse a reserva tivese en préstamo o número máximo de ebooks por lector, non recibirá mensaxe de aviso e a reserva pasará automaticamente ao seguinte lector en espera.

Por favor, comprobe a súa caixa de correo electrónico non desexado e a configuración de filtrado deste, xa que os avisos de reserva poderían ser tratados erroneamente como correo non desexado e, a consecuencia del, podería perder a súa reserva.